wydawca: Impuls

Wierszyki zróżnicowane na opozycje głosek

Na książkę składa się 100 wierszyków, które stanowią czwartą część cyklu pomagającego dzieciom utrwalić nowo poznane głoski i zróżnicować je z tymi, którymi początkowo je zastępowały.

Read More

Moc jest w nas

Książka powstała, aby pomóc rodzicom, nauczycielom, a także terapeutom w rozmowie z dziećmi na temat nękających ich trudności.

Read More

Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia

Nie ma dwóch osób z takim samym przebiegiem mutyzmu – nawet wśród bliźniąt są spore różnice w funkcjonowaniu. Autorki proponują podejście do tego zaburzenia z wielu stron.

Read More

Pedagogika dyskretna

Dlaczego „pedagogika dyskretna”? Bo oparta na wrażeniach, na skojarzeniach i wnioskach wynikających nie z dobrze zaplanowanych badań utrzymanych w reżimie metodologicznym, lecz z pewnej wrażliwości, podpatrywania rzeczywistości, oglądania spraw niekiedy zza węgła.

Read More

Wspomaganie płynności mowy dziecka

Program stanowi teoretyczne i praktyczne ujęcie zagadnienia niepłynności mowy u dziecka w młodszym wieku. Adresatami programu są logopedzi, terapeuci, nauczyciele oraz rodzice dzieci dotkniętych jąkaniem.

Read More

Ryngraf. Pamięć i tradycja

Ryngraf narodził się w Europie Zachodniej – pierwsze europejskie ryngrafy ozdabiane były zwyczajowo herbem, czasem w towarzystwie inicjałów monarchy.

Read More

Jąkanie. Diagnoza – terapia – program

Doświadczenia płynące z wieloletniej praktyki logopedycznej autora, wsparte wiedzą zdobytą dzięki językoznawstwu kognitywnemu, przyczyniły się do innego nieco spojrzenia na zjawisko zaburzeń płynności mówienia u osób jąkających się w różnym wieku.

Read More

Rozmowy o rozmowach

Seria pełnych praktycznych wskazówek i dowcipnego dystansu wywiadów o tym, jak odpowiednio komunikować się z innymi i jak przełożyć to na sukces zawodowy i prywatny.

Read More
 

Znajdź książkę


Polecamy

Tadeusz Meszko - 10 przykazań genów