Koncepcja edukacji fizycznej. Szkoła podstawowa, klasy IV-VI


Autor:
Gatunek: ,
Wydawca:

Proponowany program nauczania jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia.

Read More