gatunek: Edukacja i pedagogika

Ortodoksja i chaos

Tomik zawiera moje polemiczne, dyskusyjne i głównie popularne teksty opublikowane w ostatnich latach w dziennikach, tygodnikach czy na portalach internetowych.

Read More

Dziecko u progu szkoły

Autorki skrupulatnie analizują blaski i cienie wieku wczesnoszkolnego (ogląd holistyczny), by na tej podstawie naszkicować portret przyszłego ucznia, zdefiniowanego przez tzw. gotowość edukacyjną.

Read More

Korczakowskie narracje pedagogiczne

Korczakowskie narracje pedagogiczne są próbą współczesnego odczytania spuścizny pedagogicznej Janusza Korczaka, przepuszczonej przez pryzmat dzisiejszych wyzwań i wątpliwości, towarzyszących tak badaczom, jak i praktykom.

Read More

Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu Czytelników, którzy interesują się poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań organizacyjno-metodycznych, unowocześnianiem i doskonaleniem edukacji wczesnoszkolnej.

Read More

Edukacja i sfera publiczna

Mam nadzieję, że książka ta wejdzie do kanonu krytycznych studiów wszystkich tych humanistów, którzy interesują się najszerzej pojętą edukacją i jej relacjami ze sferą publiczną…

Read More
 

Znajdź książkę


Polecamy

Tadeusz Meszko - 10 przykazań genów