Konkurs: „Kwantowy Wszechświat”

Marek Oramus, na stronach Galaktyki Gutenberga, zadaje pytanie:

Jak wia­domo, więk­szą część obję­to­ści atomu sta­nowi pustka. Jak zatem wytłu­ma­czyć, że pod­łoga, zło­żona wszak z ato­mów, nie zapada się nam pod nogami?

 

Recenzja ksiązki

Autor podpowiada, że odpowiedź można znaleźć w jego recenzji książki…

 

Trzy pierw­sze odpo­wie­dzi zostaną nagrodzone książ­kami Briana Coxa i Jeffa For­shawa „Kwan­towy Wszech­świat” wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S-ka.

 

Na pytanie można odpowiedzieć również z naszej strony.

Imię i nazwisko/pseudonim (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres do wysyłki książki (wymagane)

Twoja odpowiedż

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie subskrypcji "Kultura na 1 miejscu"
i wykorzystanie ich w celu wysyłki newslettera. Adres do wysyłki nagrody nie zostanie nigdy wykorzystany do innego celu.

 

 

galaktyka-gutenberga-480px

 

 

 
 

Katagoria: Konkursy literackie
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.
Publikacja była czytana: 446  razy.