Wydanie I


,

 
rila-i-pirin-gory-bulgarii-z-plecakiem-b
 

 

Zasadniczą część przewodnika stanowi opisy tras – propozycje wycieczek o różnej długości i zróżnicowanym stopniu trudności – zarówno tras spacerowych, jak i prawdziwych całodziennych górskich „wyryp”.

Trasy przebiegają przez najciekawsze tereny regionu – wielokrotnie przemierzając góry, chcemy skierować Cię, Czytelniku, w miejsca sprawdzone, niejednokrotnie „obowiązkowe punkty”, które trzeba zobaczyć, aby naprawdę móc nazwać się prawdziwym turystą. Ale proponujemy także zakątki mniej znane, często z dala od znakowanych szlaków – te oczarowały nas na tyle, że chcemy się z Tobą nimi „podzielić”. Wszystkie trasy zostały zebrane w trzy grupy – o różnej skali trudności – bardziej szczegółowy podział znajduje się na dalszych kartach przewodnika.

Opisywane są punkty istotne dla przebiegu wycieczki – strome podejścia, węzły szlaków, miejsca mylnie oznakowane lub trudne topograficznie. Z boku tekstu prowadzona jest oś czasowa z sumarycznymi czasami przejścia poszczególnych odcinków trasy. Integralną częścią opisu każdej trasy jest jej profil wysokościowy i schematyczna mapka. Profil jest narysowany z dużym przewyższeniem – tzn. oś wysokości jest nieproporcjonalnie duża w porównaniu z poziomą osią odległości. Dzięki temu profile są bardziej wyraziste – należy jednak pamiętać, że nie oddają rzeczywistych nachyleń stoków – faktycznie teren jest dużo „łagodniejszy”. Na następnych stronach Czytelnik znajdzie szczegółowe wyjaśnienie wszystkich elementów profilu i opisu trasy.

 
 
 
 

Katagoria: książki drukowane
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.
Publikacja była czytana: 908  razy.