projektowanie-podlog-przemyslowych-b
Gatunek:
Wydawca:
Premiera: 13 Listopad 2013

Książka drukowana

 

 

Kompleksowe omówienie zagadnień projektowania podłóg betonowych!

W książce są opisane rozwiązania aktualnych zagadnień związanych z projektowaniem przemysłowych podłóg betonowych, ważnych zarówno dla współczesnego budownictwa przemysłowego, jak i ogólnego.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono:
    rys historyczny rozwoju nawierzchni przemysłowych,
    wymagania stawiane podłogom,
    obowiązujące przepisy i stosowane normy,
    oddziaływania i obciążenia podłóg przemysłowych,
    zasady konstruowania warstw podłóg,
    wymiarowanie podłóg.

Opracowanie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autora nabytych przy projektowaniu, wykonawstwie i nadzorze licznych zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej realizowanych w kraju i za granicą. W pracy wykorzystano ważniejsze publikacje powstałe w ostatnich latach. Uwzględniono wymagania aktualnych norm Eurokodu, ale również zamieszczono informacje oparte na wcześniej obowiązujących przepisach, w obszarach, gdzie ta wiedza jest dalej przydatna w procesie projektowania.

Publikacja przeznaczona dla studentów budownictwa oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej również projektanci oraz inżynierowie budownictwa, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia ujęte w nowych normach europejskich.

 

Na 1 miejscu w notowaniu (notowaniach):


 
 
 

Katagoria: książki drukowane
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 5 lat temu.
Publikacja była czytana: 943  razy.