Chociaż opracowania naukowe zajmują większość listy bestsellerów Oficyny Wydawniczej Impuls – to na 1 miejscu znalazła się książka do posłuchania dla dzieci.


Notowanie z dnia:  31 10 2013


10
teoria-rozwiazywania-innowacyjnych-zadan-b

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu Czytelników, którzy interesują się poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań organizacyjno-metodycznych, unowocześnianiem i doskonaleniem edukacji wczesnoszkolnej.

9
problemy-zdrowia-psychcznego-u-osob-z-zespolem-downa-b

Kompleksowość pracy Profesor Zasępy wyraża się w szerokim rozumieniu problemu: kłopoty ze zdrowiem psychicznym nie oznaczają bowiem wyłącznie wewnętrznych zmagań osoby chorej, lecz kryje się tu także ogrom trudności, z którymi boryka się rodzina chorego i jego najbliżsi.

8
diagnostyka-pedagogiczna-b

Polecana publikacja omawia podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnostycznego w pracy pedagogicznej oraz próbuje określić zakres kompetencji i obszar badawczy pedagoga.

7
ortodoksja-i-chaos-b

Tomik zawiera moje polemiczne, dyskusyjne i głównie popularne teksty opublikowane w ostatnich latach w dziennikach, tygodnikach czy na portalach internetowych.

6
dziecko-u-progu-szkoly-b

Autorki skrupulatnie analizują blaski i cienie wieku wczesnoszkolnego (ogląd holistyczny), by na tej podstawie naszkicować portret przyszłego ucznia, zdefiniowanego przez tzw. gotowość edukacyjną.

5
material-wyrazowo-obrazkowy-do-utrwalenia-b

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach.

4
kwestionariusz-diagnozy-narzedzia-badawcze-b

Opracowany kwestionariusz diagnozy jest efektem wieloletniej pracy reedukacyjno-terapeutycznej w szkole integracyjnej. Został on skonstruowany w taki sposób, by możliwie jak najdokładniej poznać dziecko oraz wszystkie jego zaburzenia wpływające na niepowodzenia szkolne.

3
cwiczenia-i-zabawy-z-gloskami

Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz powstały na podstawie wieloletnich doświadczeń zawodowych autorki w pracy z dziećmi.

2
korczakowskie-narracje-pedagogiczne-b

Korczakowskie narracje pedagogiczne są próbą współczesnego odczytania spuścizny pedagogicznej Janusza Korczaka, przepuszczonej przez pryzmat dzisiejszych wyzwań i wątpliwości, towarzyszących tak badaczom, jak i praktykom.

Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali

Śpiewnik zawiera wybór 51 popularnych piosenek, wraz z zapisem nutowym oraz kolorowymi ilustracjami Kazimierza Wiśniaka. 
 

Katagoria: bestsellery drukowane, edukacyjne i pedagogiczne, Impuls
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 5 lat temu.
Publikacja była czytana: 472  razy.