Wakacje to najlepszy czas po sięgnięcie po śpiewnik „Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali”, nic więc dziwnego, że w lipcu książka została bestsellerem Oficyny Wydawniczej Impuls.


Notowanie z dnia:  31 Lipiec 2015


10
zrozumiec-montessori-b

Przedmiotem rozważań książki pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka jest zaprezentowanie kluczowych pojęć tworzących podstawy teorii pedagogicznej Marii Montessori.

9
Poczucie sensu życia osób starszych

Książka w zamierzeniu autora adresowana jest do pedagogów społecznych, pracowników socjalnych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, politologii, nauk o rodzinie i teologii.

8
Niepoważne wierszyki do utrwalania wymowy i pisowni: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż

Niepoważne wierszyki są trzecią częścią cyklu wierszyków utrwalających wymowę i zapis polskich głosek.

7
AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?

Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy.

6
material-wyrazowo-obrazkowy-10-zeszytow

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, wyrażeniach i zdaniach.

5
cwiczenia-i-zabawy-z-gloskami

Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz powstały na podstawie wieloletnich doświadczeń zawodowych autorki w pracy z dziećmi.

4
Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

O szkole nie bez racji można powiedzieć, trawestując znane słowa: „szkoła jaka jest, każdy widzi”, niemniej…

3
Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli

Zadaniem niniejszego podręcznika jest prezentacja podstaw wiedzy teoretycznej i praktycznej, która winna być uzupełniona i rozszerzona przy wykorzystaniu dorobku naukowego współczesnych dydaktyków.

2
Autyzm i AAC

Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD).

Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali

Śpiewnik zawiera wybór 51 popularnych piosenek, wraz z zapisem nutowym oraz kolorowymi ilustracjami Kazimierza Wiśniaka. 
 

Katagoria: bestsellery drukowane, edukacyjne i pedagogiczne, Impuls
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 3 lata temu.
Publikacja była czytana: 730  razy.