W czerwcu najpopularniejszą książką Oficyny Wydawniczej Impuls został „tradycyjne” już – śpiewnik „Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali” z 2 płytami CD Katarzyny Zachwatowicz.


Notowanie z dnia:  30 Czerwiec 2016


10
Autyzm i AAC

Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD).

9
material-wyrazowo-obrazkowy-10-zeszytow

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, wyrażeniach i zdaniach.

8
Jąkanie. Diagnoza - terapia - program

Doświadczenia płynące z wieloletniej praktyki logopedycznej autora, wsparte wiedzą zdobytą dzięki językoznawstwu kognitywnemu, przyczyniły się do innego nieco spojrzenia na zjawisko zaburzeń płynności mówienia u osób jąkających się w różnym wieku.

7
Ryngraf. Pamięć i tradycja

Ryngraf narodził się w Europie Zachodniej – pierwsze europejskie ryngrafy ozdabiane były zwyczajowo herbem, czasem w towarzystwie inicjałów monarchy.

6
Wspomaganie płynności mowy dziecka

Program stanowi teoretyczne i praktyczne ujęcie zagadnienia niepłynności mowy u dziecka w młodszym wieku. Adresatami programu są logopedzi, terapeuci, nauczyciele oraz rodzice dzieci dotkniętych jąkaniem.

5
zabawy-integracyjne-i-nie-tylko-b

Dobrze dobrana i przeprowadzona zabawa daje szansę każdemu dziecku na uczestnictwo we wspólnym działaniu. Kształtuje więzi grupowe i odpowiednie relacje pomiędzy jej uczestnikami. Integruje zespół.

4
Pedagogika dyskretna

Dlaczego „pedagogika dyskretna”? Bo oparta na wrażeniach, na skojarzeniach i wnioskach wynikających nie z dobrze zaplanowanych badań utrzymanych w reżimie metodologicznym, lecz z pewnej wrażliwości, podpatrywania rzeczywistości, oglądania spraw niekiedy zza węgła.

3
Niepoważne wierszyki do utrwalania wymowy i pisowni: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż

Niepoważne wierszyki są trzecią częścią cyklu wierszyków utrwalających wymowę i zapis polskich głosek.

2
Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia

Nie ma dwóch osób z takim samym przebiegiem mutyzmu – nawet wśród bliźniąt są spore różnice w funkcjonowaniu. Autorki proponują podejście do tego zaburzenia z wielu stron.

Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali

Śpiewnik zawiera wybór 51 popularnych piosenek, wraz z zapisem nutowym oraz kolorowymi ilustracjami Kazimierza Wiśniaka. 
 

Katagoria: bestsellery drukowane, edukacyjne i pedagogiczne, Impuls
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 2 lata temu.
Publikacja była czytana: 882  razy.