Dezinformacja

Książka gen. Pacepy i prof. Rychlaka odkrywa potęgę dezinformacji, która jest ukochanym narzędziem wszystkich reżimów świata.

Read More