Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa

Kompleksowość pracy Profesor Zasępy wyraża się w szerokim rozumieniu problemu: kłopoty ze zdrowiem psychicznym nie oznaczają bowiem wyłącznie wewnętrznych zmagań osoby chorej, lecz kryje się tu także ogrom trudności, z którymi boryka się rodzina chorego i jego najbliżsi.

Read More